Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

ZINE KLUBI

FI/ENG

Lahden Setan zine klubi järjestetään Multi-Cultilla Päijänteenkatu 1. Zine klubi on kaikille avoin turvallinen tila, jossa pääsee tutustumaan lehden tekemiseen ja työstämään yhteistä zineä.

Mukaan voi tulla, vaikkei olisi mitään aiempaa kokemusta, tai vaikka koko zine olisi ihan uusi juttu!

Ryhmän suositusikäraja on 13 -vuotta, mutta huoltajan kanssa paikalle tullessa suositusikärajaa ei ole. Jos olet alle 13 ja olisit kiinnostunut ryhmästä, voit olla etukäteen yhteydessä Mediapajan ohjaajiin info(a)lahdenseta.fi.

Zine klubia järjestää Lahden Seta Ry. Lahden Seta ry on ihmisoikeus- ja palvelujärjestö, jonka tavoitteena on edistää seksuaalista- ja sukupuolista tasa-arvoa ja pyrkiä ehkäisemään seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen ilmentymiseen kohdistuvia ennakkoluuloja ja syrjintää.

Mukaan ovat tervetulleita aivan kaikki. Lahden Setan toiminta on syrjinnästä vapaata eikä sinun tarvitse olla yhdistyksen jäsen osallistuaksesi.

ESTEETTÖMYYS
Saliin ja viidakkohuoneeseen esteetön pääsy rampilla. Tiloissa ei ole esteetöntä WC tilaa.

YHTEYSTIEDOT
Ohjaajina toimivat Lahden Seta Ry:n vapaaehtoiset ohjaajat:
Hilmalyydia Nuolivaara ja Pilvi Kuhmonen.

Kysymykset:
info(a)lahdenseta.fi

Lisää Lahden Seta Ry:n toiminnasta osoitteessa www.lahdenseta.fi!

 

Lahden Seta on syrjinnästä vapaa ja noudatamme turvallisemman tilan periaatteita.

Turvallisemman tilan periaatteet
* Kaikenlainen syrjintä, rasismi ja häirintä ovat tapahtumissamme ehdottomasti kiellettyjä.
* Kunnioita omia ja toisten rajoja – fyysisiä ja henkisiä.
* Ei tarkoittaa ei. Lopeta tai muuta käytöstäsi, jos toinen niin pyytää.
* Älä tee oletuksia kenenkään sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, toimintakyvystä tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista.
* Ole avoin ja kuuntele – älä oleta tai yleistä kenenkään kokemusta.
* Kunnioita jokaisen oikeutta itsemäärittelyyn tai -määrittelemättömyyteen.
* Anna tilaa! Huolehdi että kaikki tulevat keskustelussa kuulluksi ja pääsevät osalliseksi.
* Jokainen on vastuussa turvallisemman tilan toteutumisesta. Jos havaitset syrjintää, rasismia tai häirintää, puutu tilanteeseen.

 

ENG

The Lahden Seta zine club is held at Multi-Culti at Päijänteenkatu 1. The zine club is a safe space open to all, where you get to know how a magazine is made and work on a common zine. You can come even if you do not have any experience, or if you have never even heard of a zine!

The recommended age of the group is 13+, but if you have an adult with you, there is no age limit. If you are below 13 but would be interested in the group, you can contact the Mediapaja instructors at info@lahdenseta.fi.

The zine club is organized by Lahden Seta Ry. Lahden Seta Ry is a human rights and service organization with the aim of progressing sexual and gender equality and to prevent prejudice and discrimination against different sexual orientations and expressions of gender.

Absolutely anyone is welcome. The activities of Lahden Seta are non-discriminatory, and you do not need to be a member to participate.

ACCESSIBILITY

The hall and jungle room have ramps. There are no accessible restrooms on the premises.

 

CONTACT INFO

The instructors are volunteers of Lahden Seta Ry: Hilmalyydia Nuolivaara and Pilvi Kuhmonen.

Questions? Contact info@lahdenseta.fi

More info on the activity of Lahden Seta Ry at www.lahdenseta.fi

Lahden Seta is a non-discriminatory zone and we adhere to a safer space policy.

 

Safer space policy

*All kinds of discrimination, racism and harassment are strictly forbidden in our events.

*Respect your own limits and those of others ¬– both physical and mental.

*No means no. Stop your action or change it, if you are asked to.

*Do not assume the gender, sexual orientation, functional capacity or other personal attributes.

*Be open and listen – do not assume or generalize anyone’s experience.

*Respect everyone’s right to define themselves or not.

*Give space! Make sure that everyone is heard and can participate in conversation.

*Everyone is responsible for making a space safe. If you notice discrimination, racism or harassment, step in.