Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖJEN VERTAISTUKIRYHMÄ

FI/ENG

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien vertaistukiryhmä.

Ryhmä on vertaistukiryhmä, jossa käsitellään henkilökohtaisia kokemuksia sukupuolen moninaisuuteen liittyen. Ryhmässä keskustellaan laajasti eri aihealueista musiikista wc tiloihin ja muihin sukupuolivähemmistöjä puhuttaviin aiheisiin. Ryhmässä voidaan puhua suoraan myös esim. kirurgiasta, seksuaalisuudesta, lääkehoidoista ja mahdollisesti traumatisoivistakin tapahtumista.


Ryhmän suositusikäraja on 13 -vuotta, mutta huoltajan kanssa paikalle tullessa suositusikärajaa ei ole. Jos olet alle 13 ja olisit kiinnostunut ryhmästä, voit olla etukäteen yhteydessä ohjaaja Mikko Ahtilaan, palveluohjaaja @lahdenseta.fi.

AIKA: Lauantaina klo 16:00 - 20:00
PAIKKA: Launeen Nuorisotalo, Lehtokatu 2, 15500 Lahti

TIETOJA TILASTA

Tila on nuorisotalo, joka on varattu kokonaan tapaamista varten. Tapaaminen on tarkoitettu kaiken ikäisille. Tilaan pääsee huomiota herättämättä ja siellä on erillinen pukeutumistila. Pihalla on myös ilmaisia parkkipaikkoja autoilijoille.

Bussi NO:1 kulkee torilta matkakeskuksen kautta Launeen Nuorisotalolle.

Mukaan ovat tervetulleita aivan kaikki. Lahden Setan toiminta on syrjinnästä vapaata eikä sinun tarvitse olla yhdistyksen jäsen osallistuaksesi.

ESTEETTÖMYYS
Tila on esteetön.

YHTEYSTIEDOT
Ohjaajina toimivat Lahden Seta Ry:n vapaaehtoiset ohjaajat:
Mikko Ahtila, AK Norojärvi ja Maija Pyysing.
info@lahdenseta.fi

Lisää Lahden Seta Ry:n toiminnasta osoitteessa www.lahdenseta.fi!

Lahden Seta on syrjinnästä vapaa ja noudatamme turvallisemman tilan periaatteita.

Turvallisemman tilan periaatteet
* Kaikenlainen syrjintä, rasismi ja häirintä ovat tapahtumissamme ehdottomasti kiellettyjä.
* Kunnioita omia ja toisten rajoja – fyysisiä ja henkisiä.
* Ei tarkoittaa ei. Lopeta tai muuta käytöstäsi, jos toinen niin pyytää.
* Älä tee oletuksia kenenkään sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, toimintakyvystä tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista.
* Ole avoin ja kuuntele – älä oleta tai yleistä kenenkään kokemusta.
* Kunnioita jokaisen oikeutta itsemäärittelyyn tai -määrittelemättömyyteen.
* Anna tilaa! Huolehdi että kaikki tulevat keskustelussa kuulluksi ja pääsevät osalliseksi.
* Jokainen on vastuussa turvallisemman tilan toteutumisesta. Jos havaitset syrjintää, rasismia tai häirintää, puutu tilanteeseen.

ENG

A peer support group for members of gender minorities.

This group is a peer support group, where we discuss personal experiences concerning the diversity of gender. The group discusses a wide variety of different topics, from music to bathrooms and other hot topics among gender minorities. The group may also talk candidly about, for example, surgery, sexuality, medical treatments and possibly even traumatizing events.

The recommended age of the group is 13+, but if you have an adult with you, there is no age limit. If you are below 13 but would be interested in the group, you can contact the group instructor Mikko Ahtila beforehand at palveluohjaaja@lahdenseta.fi.

 

TIME: Saturday 16:00-20:00

PLACE: Launeen Nuorisotalo, Lehtokatu 2, 15500 Lahti

 

SPACE INFO:

The space is a youth house, which is completely reserved for the meeting. The meeting is meant for people of all ages. The space can be accessed discreetly and there is a separate dressing room. There is also free parking on the yard.

Bus 1 drives from the marketplace through the travel center to Launeen Nuorisotalo.

Absolutely anyone is welcome. The activities of Lahden Seta are non-discriminatory, and you do not need to be a member to participate.

 

ACCESSIBILITY:

The space is accessible.

 

CONTACT INFO:

The instructors are volunteers of Lahden Seta Ry: Mikko Ahtila, AK Norojärvi and Maija Pyysing. info@lahdenseta.fi

More info on the activity of Lahden Seta Ry at www.lahdenseta.fi

Lahden Seta is a non-discriminatory zone and we adhere to a safer space policy.

 

Safer space policy

*All kinds of discrimination, racism and harassment are strictly forbidden in our events.

*Respect your own limits and those of others ¬– both physical and mental.

*No means no. Stop your action or change it, if you are asked to.

*Do not assume the gender, sexual orientation, functional capacity or other personal attributes.

*Be open and listen – do not assume or generalize anyone’s experience.

*Respect everyone’s right to define themselves or not.

*Give space! Make sure that everyone is heard and can participate in conversation.

*Everyone is responsible for making a space safe. If you notice discrimination, racism or harassment, step in.